prace s autistickym ditetem – autismus hra – nacviky socialnich dovednosti – porucha autistickeho spektra

zrzavá holka na digitální malbě stojí v parném letním dni před silnicí, za kterou stojí tři moderní panelové domy.