pokroky autismus – uspechy autismus – vysoka skola autismus – vysoka skola aspergeruv syndrom – student autismus – skola autismus – dyspraxie – asistent pedagoga

Malba ženské postavy, která sedí pod stromem, vše je provedeno v impresionistickém stylu, velmi lehce, nebe za postavou je modré.