Barevný abstraktní obrázek s mnoha černými a bílými detaily. Uprostřed je tvar podobný ostře řezané kytaře.

Diagnoza AS u dospělých lidí – jak ji získat a v čem je dobrá

Na stránce Autism Help jsem našla pěkný článek, který pojednává o dospělých, kteří si myslí, že mají AS, kroky, které vedou k diagnostikování dospělého… a tak. 🙂
Získat diagnózu v dospělosti není snadné, zvlášť proto, že AS není moc známým tématem mezi běžnými doktory. Zvláště u dívek může být problémem Aspergerův syndrom odhalit. Obyčejně diagnostický proces probíhá tak, že jdete za svým doktorem a požádáte jej o doporučení k psychiatrovi či klinickému psychologovi, nejlépe takovému, který má s diagnostikou AS zkušenosti. Pokud už k specialistovi chodíte, třeba k psychologovi, protože máte deprese, tak je lepší požádat o doporučení přímo psychologa.
Přesvědčit vašeho doktora, že diagnóza je důležitá a na místě, může být velmi obtížné. Přidám sem nějaké tipy, jak prezentovat svůj případ, abyste oba viděli, PROČ je možné, že máte AS a JAK by vám mohla diagnoza pomoci.
 Způsoby, jak na toto téma s doktorem zavést řeč
Ujistěte se, že diagnostika je jediné téma, proč za svým doktorem jdete. Když se ji budete snažit vtěsnat do nějaké jiné návštěvy jen tak mimochodem, tak to doktor nemusí brát úplně vážně. Dobrý způsob, jak doktorovi o svém problému říct, je začít tak, že jste v poslední době o autismu a AS hodně četli.

Popisování triády

Pak by bylo dobré zmínit, proč se vám zdá, že se vás tyto případy týkají. AS je charakterizováno tím, co známe jako triádu. Lidé s AS jsou nějakým způsobem ovlivněni každým jednotlivým aspektem této triády. Níže najdete návrhy, jak by se vás triáda mohla týkat. Autistické spektrum je velmi široké a dva lidi se stejnou diagnozou se mohou chovat úplně jinak. Existuje mnoho článků popisujících různé znaky autismu. Nikdo nebude mít úplně všechny znaky, ale většina lidí s AS bude mít problémy v těchto třech oblastech:

Sociální komunikace

Lidé s AS mohou být velmi dobří v základní komunikaci a v tom, že řeknou lidem, jak se cítí a co si myslí. Problémy však mají se sociálními aspekty komunikace. Například:
• mají problémy pochopit gesta, řeč těla a výraz ve tváři
• neví úplně přesně, co je zrovna vhodné, a mají problémy vybrat téma konverzace
• nemusí být moc motivování do soc.vztahů, protože jim přijde komunikace složitá
• nemusí mít moc přátel a někdy se rozhodnou se moc nesocializovat
Některé z těchto problémů jdou snadno poznat z toho, jak se lidé s AS sami prezentují. Klasické prvky jsou :
• problémy s očním kontaktem
• opakování v řeči
• problémy s vyjádřením, zvlášť, když mluví o emocích
• úzkost v sociálních situacích, nervové tiky

SOCIÁLNÍ CHÁPÁNÍ

Typické příklady problémů se sociálním chápáním jsou třeba:
• problémy ve skupinkách, například jít do hospody s partou kamarádů
• velmi těžké je pro ně nezávazně konverzovat
• problémy s dvojsmysly, například nechápou někdy škádlení
• vybírání nevhodných témat v konverzaci
• berou vše velmi doslovně
Bylo by vhodné i dodat nějaké specifické příklady, proč a jak vám sociální situace přijdou složité.

imaginace

Tento termín může být trochu matoucí. Lidi si pak často myslí, že lidi s AS nemají představivost v obecném slova smyslu, třeba, že nemají kreativní schopnosti. To ale není ono, navíc spousta lidí s AS jsou velmi dobří spisovatelé, umělci, hudebníci. Spíše než nedostatek imaginace u AS jde o problémy představit si možnosti, jak situace dopadnou, a je pro ně těžké vymyslet, jak se bude situace dál vyvíjet, co se bude dít dál. To vede často k úzkosti. Často se to prezentuje následnovně:
• obsese, strnulé rutiny a hodně stresu, když je něco jinak, než má být
• problémy s plány do budoucnosti, problémy s organizací života
• problémy s na sebe navazujícími činnostmi, proto je třeba těžké jít ven, protože si tak úplně nevzpomenete, co všechno vzít s sebou.
Někteří lidé s AS si to snaží kompenzovat tím, že jsou velmi pečliví v plánování, a mají velmi dlouhé psané nebo mentální seznamy, co se musí udělat.

Druhotné projevy as

Kromě triády mají lidé s AS problémy, které se k triádě vztahují, ale nejsou v ní obsaženy. Například:
• obsesivně kompulzivní poruchy, často dost silné na to, aby byly diagnostikovány jako OCD
• tyto lze také spojit s obsesivním zájmem v jednom tématu, třeba mají jedno téma, o kterém hodně ví, a o kterém se chtějí bavit s každým, koho potkají
• fobie: někdy se o lidech s AS říká, že mají sociální fobii, ale mohou mít taky hodně běžných strachů, třeba klaustrofobii nebo agorafobii
• velká úzkost, která může vést až k panickým utokům a rigidním následování rutiny
• deprese a sociální izolace, u dospělých častá
• nemotornost často spojená s tím, co známe jako dyspraxii. Ta zahrnuje problémy s koordinací, třeba problémy hezky psát, stejně tak s velkou motorikou, jako padání, nechtěné pohyby,člověk vypadá někdy i opile.
Pokud tyto přidružené poruchy nemáte, neznamená to, že nemáte AS, ale pokud je máte, tak je můžete použít, abyste si podložili svůj případ.

Výsledek

Nemusíte jít a popsat uplně každou věc ze seznamu. Váš doktor možná bude reagovat lépe, když dáte jeden dobrý příklad z každého aspektu triády. Jakmile jednou vysvětlíte, proč si myslíte, že máte AS, můžete jim ukázat i tento letáček.

Co když doktor nesouhlasí?

Pokud váš doktor nesouhlasí s vašimi argumenty, zeptejte se, proč. Pokud se s ním nechtete o jeho rozhodnutí bavit v daný moment, můžete si zažádat o další termín, abyste to probrali.

Důvody, proč se diagnoza hodí

Diagnoza v dospělosti může být smíšená radost. Někteří lidi si řeknou, že jim sebediagnostikování stačí a nechtějí formální diagnozu. Pro ty, kteří diagnozu chtějí, je tu ale i spousta výhod:

Pochopíte se

Spousta lidí, o kterých mluvíme, měli problémy s mentálním zdravím a mohli dostat špatnou diagnozu, jako třeba schizofrenii. Ví se o nich, že mají dlouho potíže, a nejsou je schopni vysvětlit. Pevná diagnoza může být úlevou, protože těmto lidem dá něco, o co se mohou opřít a zjistit, proč mají vůbec problémy, pojmenovat je a pochopit.

Druzí vás pochopí

Spousta lidí trpí tím, že jsou pořád nepochopení. Často fakt, že někdo má AS, může vést k šikaně, škádlení, sociální izolaci. Když lidé kolem vás jsou schopni pochopit, že pro vaše problémy existuje nějaký důvod, je pro ně mnohem jednodušší s vámi soucítit.

Dostanete adekvátní služby

Dospělí s AS mohou potřebovat každodenní péči(to je jen u pár lidí, většina nemá žádnou potřebu podpory). A když shánějí někoho, kdo by jim pomohl, častokrát je to někdo, kdo AS tak úplně nerozumí. S diagnozou dosáhnete na autistickou podporu, pokud ve vaší zemi existuje.

Přidáte se k AS komunitě

Člověku může pomoci se seznámit s dalšími, kteří mají tuto diagnozu, aby se o ní více dozvěděli, poslechli si zkušenosti druhých a sdíleli ty vlastní. Zjistěte s pomocí vaší AS organizace, jestli kolem vás takové skupiny existují. Další dobrý způsob, jak se dostat do kontaktu s AS lidmi, je internet. Nemusíte mít diagnozu, abyste dosáhli takovéto podpory.
Dostat diagnozu může být těžké a jen pro málo dospělých je to snadné. Vy jste jedinou osobou, která se může rozhodnout, jestli je to pro vás to nejlepší.