Autorádio 2 – Autistické Trčení

Autistické trčení – pocit nepatření, nenáležitosti, nedostatečnosti, odlišnosti a vyčlenění. Často mluvíme o tom, že autismus pochází z řeckého slova autos – sám, ale někdy je samota důsledek a ne volba. Na pozadí autistického trčení se Zrzavou holkou řešíme odpověď na to, co mohou udělat autisté v takových situacích, kdy nezapadají a jestli jsou to vůbec autisté, kdo s tím něco může udělat.

Autistické trčení je typické tím, že se s ním můžeme setkat stejně u verbálních jako u neverbálních autistů. Přestože autismus nemusí být pozorovatelný zvenčí, mezi autisty a neautisty zůstává propast nepochopení, kterou lze překlenout jen tehdy, pokud o to budou usilovat obě strany.

Celé to diskutujeme na pozadí článku, který zveřejnila Zrzavá holka u sebe na blogu a který se jmenuje Proč? a vysvětluje, že autisté myslí a prožívají život jinak než neautisté, ale že to není o nic horší nebo lepší, než u ostatních, jen jiné.