Autorádio 3 – Kdo pomáhá autistickým dětem a jejich rodinám?

Třetí autorádio je trochu delší a je zaměřené na terapie. Snažili jsme se srozumitelně vysvětlit, jaké přístupy fungují a proč a které naopak nefungují a proč. Je nesmírně obtížné být v roli rodiče, zejména, pokud je rodičem neautista, který má autistické dítě. Hledat cestu ke komunikaci mezi dvěma lidmi, z nichž každý vnímá a prožívá svět jinak a kde pro jednu stranu slova často nejsou tak důležitá není snadné. Co se však stane, když do takového vztahu navíc vstoupí někdo, kdo jej sice nikdy nezažil, zato má ale řadu pouček a direktiv, které způsobí, že v něm zcela zabloudíme? Jinými slovy, mluvíme o tom, jak terapie dopadají na vztah rodiče a dítěte (drtivě) a proč je důležité brát terapeuty, kteří nemají dítě s autismem s velkou rezervou a dlouze zvažovat, co jim věřit a co ne. Jaká je historie ABA terapie a co víme dnes o zázračné metodě O.T.A.? (Kdo uteče vyhraje?) Vysvětlujeme také, jaké triky používají terapeuti, aby přesvědčili rodiče, že jejich práce má výsledky, i když tomu tak být nemusí. A nakonec – vysvětlíme proč mohou sami autisté pomoci rodičům obnovit vztah se svými dětmi, který je poškozený terapeutickými přístupy, jak tyto přístupy autistické dítě prožívá a proč “problémové” chování není “problémové.