Digitální obrázek před bouřkou v údolí, kde dívka leží a čte si knihu.

Je autismus nemoc?

Je autismus nemoc? Kirsten Lindsmith Tento příspěvek je upravená verze e-mailu, který jsem poslala mámě autistického dítěte, která také pracuje v AS komunitě. Poté, co jsem klikla na ‘odeslat’ jsem si uvědomila, že jde o téma, ke kterému bych se ráda … Continue reading Je autismus nemoc?

Digitální malba, na které zrzavá holka stojí u zdi, na které jsou nasprejované grafitti, zády k nám. Je slunečný den, sloupy vrhají stíny a na obloze je pár mráčků.

Potřebujete autistické kamarády

Ty – ano, ty – potřebuješ autistické kamarády Tento článek napsala Neurodivergent K z Radical Neurodivergence Speaking Zamýšlená cílová skupina: rodiče autistických dětí. I když očividně autistické kamarády potřebuje každý. Tak vašemu dítěti diagnostikovali autismus. Dýchejte. Dýchejte zhluboka. Uklidněte se. … Continue reading Potřebujete autistické kamarády