Barevný abstraktní obrázek s mnoha černými a bílými detaily. Uprostřed je tvar podobný ostře řezané kytaře.

Charakteristika žen s Aspergerovým syndromem nebo autismem

Zdroj: http://www.myaspergerschild.com/2012/11/characteristics-of-females-with.html

Ženy s AS a vysokofunkčním autismem často projevují své autistické rysy tak zvláštním způsobem, že je obtížné je diagnostikovat. Navíc se stává, že jejich přednosti v jedné oblasti často zakryjí jejich nedostatky v oblasti jiné.
Spoustu profesionálů diskutovalo o projevech autistických rysů u žen. Některé holky mívají větší problémy v sociální oblasti, jiné se naopak zdají být společensky velmi zdatné, jelikož jsou schopné kopírovat chování ostatních – ovšem často bez hlubšího pochopení. Existuje spousta žen, která nedostala diagnózu, protože, narozdíl od mužů, mívají často a) relativně dobré sociální schopnosti(hlavně v případech, že jedná s dospělými v situaci mezi čtyřma očima)
b) jejich speciální zájmy jsou odlišné od mužských
c)jejich klinická prezentace je také odlišná.
,,Někdy během dětství si žena s AS či vysokofunkčním autismem uvědomí, že se od svých vrstevníků liší. Může to být například v těchto ohledech:

1. Protože si osvojí alternativní osobnost, může mít problémy s identitou a sebevědomím. Autistické holky mají však často velmi jedinečné jádro a unikátní povahy.
2. Často bývá emočně vyčerpaná, protože příliš pozoruje okolí, aby neudělala společenské chyby, faux-pas..
3. Ve stresu z dospívání si často vytvoří určitou obsesi jídlem: počítá kalorie, má speciální rituály týkající se jídla a občas má i znaky poruchy příjmu potravy
4. Její zájmy se mohou od zájmů jejich společníků lišit v intenzitě a kvalitě hry
5. Je velice pozorná pozorovatelka okolí a snaží se z reakcí vyvodit, co by měla dělat či říkat
6. Může být extrémně citlivá na emoční atmosféru při nějakém společenském setkání
7. Může být jako chameleon a měnit svou osobnost v závislosti na prostředí, ve kterém se zrovna nachází
8. Je u ní dost pravděpodobné, že se bude omlouvat za své chování, když udělá nějakou společenskou chybu
9. Může se ve škole chovat velmi slušně a vzorně, aby zapadala
10. Je málo odolná společenským ,,predátorům“, kteří ji využívají pro její společenskou nedospělost
11. Může si být čím dál více vědoma své sociální neschopnosti a radši proto zůstává na okraji společenského dění
12. Může se jí líbit žití ve smyšleném světě a vymýšlení a vytváření nové osobnosti
13. Často utíká do přírody  – zvířatům rozumí, lidem ne
14. Říká si, že její ,,pravé já“ musí být utajeno, protože je defektivní, proto se snaží chovat jako a být ,,někým jiným“
15. Má zvířátko, které je pro ni věrným kamarádem
16. Může mít jen jedno, ale velice silné přátelství, se ženou, která jí v sociálníchsituacích pomáhá
17. Ráda si své hračky sbírá a organizuje, než aby se o nimi dělila se svými vrstevníky při hře
18. Může mít averzi k tradičnímu pojetí ženství. Může se to označovat i jako agender nebo nepohlavnost.
19. Může mít encyklopedickou znalost na určité téma
20. Může velice milovat čtení a utíkat skrze něj do jiného světa
21. Můžou ji zajímat pradávné civilizace, kde nachází svůj ,,pravý domov“
22. Zajímají ji cizí země, o kterých si myslí, že by ji více ,,brali“(kvůli společenskému nastavení..)
23. Může se identifikovat s nějakou postavou, která má zvláštní schopnosti a i problémy, třeba Harry Potter
24. Moc ji nezajímá, co je mezi jejími vrstevníky cool a populární
25. Neidentifikuje se se svými vrstevníky. Často má i úplně jiný náhled na to, co je populární a co je zábavné.

Nehraje si se svými hračkami konvenčním způsobem
Nechce si hrát se svými vrstevníky
Má raději hračky, které jsou vhodné pro obě pohlaví – třeba lego
Raději si hraje sama, aby si mohla hrát tak, jak chce ona
Může si raději hrát s muži, jejichž hra je více konstruktivní a akční než emoční a konverzační než u žen
Může být zmatená třeba na hřišti, ve třídě – je sama a ticho… ale doma se chová úplně jinak
Může si povídat s imaginárními kamarády nebo začít psát povídky v raném věku
Může si myslet, že způsob, jakým si hrajou její vrstevníci, je nudný a nezajímavý
Má imaginární kamarády, kteří ji ukonější, když je osamělá
Může mít pasivně-agresivní chování, které vztahuje na rodinu, aby ji mohla ovládat

Jako mladé holky mívají většina(ale ne všechny) tyto syndromy:
Často se omlouvají a chtějí ostatním vyjít vstříc
Jsou expertky na určitá témata
Jsou odhodlané
Jsou upřímné
Hrajou si s ostatními, ale hru často řídí jejich vrstevníci – nikdy hru s ostatními samy nezačínají
Jsou hodné
Jsou vrstevníky nepochopené
Maskují nejspíše své syndromy; imitují chování svých vrstevníků, aby zapadly
Jsou si více vědomy toho, že by se měly sociálně angažovat, a taky se do společnosti snaží zapadat
Jsou perfekcionistky
Často jim jde tak dobře maskovat své pravé já, že je k psychiatrovi dožene nakonec až nějaká úplně jiná porucha
Může jim jít matematika a inženýrství
Může jim jít umění
Přemýšlí v obrazech
Dospělí je mají rádi
Často se jim druzí posmívají
Nemají rády nutnou společenskou konverzaci, nechápou její smysl
Mají rády samotu
Rychleji se učí než muži s AS
Mají jednoho kamaráda, který je vede životem
Jejich zájem je spíš zvláštní svou intenzitou než obsahem
Mají problém pochopit, co si ten druhý myslí
Mají problémy si udržet a najít přátele
Mají problémy skrýt a uklidnit své pocity
Mají problémy ukazovat  tolik radosti, kolik se od nich očekává, (nebo lásky…atd)
Mají problémy si nechat poradit od druhcýh
Mají extrémně detailní imaginární světy
Mají imaginární kamarády
Její zájmy jsou podobné jako zájmy vrstevnic-panenky, zvířata…nejsou obsahově tolik zvláštní
Mají ,,mužský mozek“
Jejich přátelé jsou spolehliví
Napodobují toho, do koho se zrovna situují
Všímají si zvuků,které ostatní neslyší
Čtou si fikci, aby se více naučily o jednání a chování a pocitech
Moc je nezajímá moda
Říkají to, co si myslí
Je třeba je naučit určité společenské návyky
Snaží se pochopit situaci, než udělají nějaký krok
s panenkami si přehrávají sociální situace, aby je lépe pochopily