Zrzavá holka na žlutém pozadí drží spoustu duhových balonků.

Pozitivní stránky Aspergerova syndromu

Bezva článek. Ze stránky https://theotherside.wordpress.com/my-ramblings-about-autism-aspergers-syndrome/good-qualities-or-aspie-advantages/

Aspergerův syndrom NEZNAMENÁ jenom samé dysfunkce a neschopnosti. Je plno dobrých vlastností, které se pojí k AS. Tady najdete příjemnou charakteristiku AS od Tonyho Attwooda.
Z praxe vím, že děti a dospělí s AS mají odlišný, a tím nemyslím špatný, způsob myšlení.
Osoba s AS většinou prahne po nových znalostech, pravdě a perfektnosti, a má přitom jiné priority, než má většina lidí.
Také jinak vnímají situace a počitky, které získávají skrze smysly. Může být pro ně větší prioritou vyřešit problém než uspokojit touhy běžné společnosti.
Taková osoba si více cení kreativnosti než spolupráce. Člověk s AS si může všímat chyb, které druzí nevidí; všímat si detailu více, než celku.
Většinou si jej lidé cení, protože je přímý, říká, co si myslí, je upřímný, odhodlaný a má smysl pro spravedlnost. Takový člověk může aktivně vyhledávat samotu, být velmi dobrým přítelem a mít specifický smysl pro humor.
Nicméně může mít problémy zpracovávat a dávat adekvátně najevo své emoce. Děti s AS mohou mít takové hladiny úzkostí, smutku nebo vzteku, že se zdá, že mají další poruchu osobnosti.
Také mohou mít problémy s vyjadřováním a přijímáním lásky od druhých.
Naštěstí dneska máme podpůrné skupiny a různé programy, které toto dokáží naučit.
Následující výtažek z práce, kterou napsali Attwood a Gray a jmenuje se ,,Objev AS vlastností“ více popisuje kladné stránky AS:
Kdyby se u AS více pozorovaly kladné stránky a talent těchto lidí, nemuselo by se AS vůbec pojit s DSM IV, ani by se tomu neříkalo syndrom. Navíc, když má někdo speciální talent, taky mu neříkáme hanlivě, ale prostě výtvarník nebo básník. Taky k jeho činnosti neříkáme, že má syndrom – je to zpěvák, ne někdo se Sinatrovým syndromem. Když se více zaměříme na klady, chce celá záležitost i nové pojmenování. Příjemný termín je právě ,,aspík“, který poprvé použila ve vztahu k sobě Liane Holliday Wiley v knížce Pretending to be Normal (1999).
Ukazuje se, že DSM zase nemá takový potenciál. Nové způsoby myšlení nás často přivádějí k věcem, které ty staré a zavedené dávno překonávají a posunují dál.
A. Kvalitativní výhody v sociální interakci, které se projevují následovně:
1. absolutní loajalita a důvěryhodnost ve vztazích s vrstevníky
2. zbaven sexistických, kulturních a dalších předsudků, dokáže soudit lidi jednotlivě, ne podle skupiny
3. říká, co si myslí, i když půjde většina proti němu
4. schopnost obhajovat svou teorii, přestože hrozí konflikt
5. hledá přátele nebo známé, kteří mají nadšení pro unikátní zájmy a témata
6. všímá si detailů, tráví čas tím, že diskutuje i o něčem, co není jeho zájem, velmi podrobně
7. opravdu poslouchá, aniž by si tvořil předčasné soudy nebo předpoklady
8. zajímá se hlavně o to podstatné v konverzaci, spíše se vyhýbá small talku a umělým konverzacím
9. hledá upřímné, pozitivní a hodné přátele s dobrým smyslem pro humor
B. Mluví plynule aspergersky, společenským jazykem, který charakterizují minimálně tři následující znaky:
1. odhodlání hledat pravdu
2. konverzace, která je upřímná a zbavená podsunutých smyslů
3. široký slovník a zájem o slova
4. fascinace slovním humorem, hříčkami
5. pokročilé využití obrazových metafor
C. Kognitivní schopnosti, které charakterizují alespoň 4 následující body:.
1. preferuje detail před gestaltem
2. originální, často unikátní způsob řešení problémů
3. vynikající paměť, dokáže si vybavit detaily, které druzí často zapomněli, třeba jména, data, rozvrhy, plány
4. neskutečné shromaždování a třídění informací o tématu, které člověka zajímá
6. encyklopedická znalost jednoho nebo více témat
7. znalost a povědomí o rutinách a touha udržet si pořádek a přesnost
8. jasnost hodnot – neovlivnitelné rozhodování
D. Další možné znaky
1. velká senzitivita k určitým počitkům a stimulům, třeba sluchové vjemy, dotek, vůně, …
2. dobré výkony v individuálních sportech, zvláště těch vizuálněji založených
3. ,,společenský hrdina“, který všem optimisticky věří: často zraněn sociálními slabostmi druhých, zneužíván, i když věří v přátelství
4. pravděpodobnější, že dodělají vysokou školu
5. často se o druhé starají mnohem více, než by se od nich očekávalo