Barevný abstraktní obrázek s mnoha černými a bílými detaily. Uprostřed je tvar podobný ostře řezané kytaře.

Vlastnosti žen s Aspergerovým syndromem

Přeložím Vám zajímavou tabulku, kterou jsem našla zde: http://www.help4aspergers.com/pb/wp_a58d4f6a/wp_a58d4f6a.html

V této tabulce se jedná o vlastnosti význačně ženské. Je rozdělena do čtyř sloupců, každý sloupec se věnuje vlastnostem určitého typu. Jen však nutně poznamenám, že tisíc lidí, tisíc chutí, pochybuji, že se najde někdo, komu budou veškeré body sedět bez jakékoli odchylky 🙂

První sloupec: Vzhled a zvyky

* Obléká se především pohodlně – kvůli problémům se smysly(,,přebouření“) a kvůli jejímu praktickému zaměření
* Svým vlasům a účesu nevěnuje příliš mnoho času. Má nejradši účesy, které stačí umýt a nejsou třeba nijak dále upravovat. Stává se, že je taková žena nejspokojenější, když se nemusí česat vůbec. (To je přesně můj případ!)
* Její mnohdy excentrická povaha se může projevovat v jejím vzhledu
* Na svůj věk se chová mladě – projevuje se to v jejím oblékání, chutích, chování, vzhledu.
* Obvykle má větší výrazovou mimiku než její mužské protějšky, i v projevování gest je lepší
* Může mít různé mužské vlastnosti, přestože vypadá žensky. Přemýšlí o sobě jako o napůl muži, napůl ženě, jako o dobře vyvážené duši – anima-animus. Její gender není přesně vyhraněný.
*Často nemá příliš silné ponětí o vlastní identitě, v různých situacích se chová jako ,,chameleon“ – zejména před diagnozou
* Filmy a knihy jsou pro ni útěkem před realitou, často má své osvědčené favority pro tento účel
* Kontrola nad během věcí ji pomáhá se vypořádat se stresem: má tedy pravidla, disciplínu, v určitých návycích je rigidní
* Nejšťastnější je doma nebo na jiných místech, kde je vše ,,pod kontrolou“

Druhý sloupec: Stránka intelektuální, nadání, vzdělání…
* Mohla být diagnostikována jako AS nebo tismutista v mládí; také je možné, že se o ní říkalo, že je ,,nadaná, talentovaná, plachá, citlivá…“ Diagnostika žen s Aspergerovým syndromem není totiž vůbec jednoduchá. Také se mohly projevit určité deficity v učení.
* Často umělecky a hudebně nadaná
* Mívá velký talent nebo význačné schopnosti
* Můžou ji velice zajímat tyto obory : IT- počítače, hry, věda, grafický design, vynalézání technických věcí či nějakých věcí pěkných na pohled, verbálnější jedinci tíhnou i k psaní, jazykům, kulturním studiím, psychologii
* Je možné, že se jako dítě naučila sama číst, jako dítě mohla být hyperlexikální(přečetla toho hrozně moc), stejně tak se mohla naučit i jiným schopnostem úplně sama
* Může být velmi vzdělaná, ale bude mít problémy se sociálními aspekty střední školy/univerzity. Může mít jeden i více titulů.
* Může se hrozně nadchnout pro určitou práci či vzdělávací kurz, ale stejně rychle ji to i může přejít
*Často bude mít problémy udržet si práci a její zaměstnavatel ji bude připadat hrozný. Existují však i dobré práce pro ženy s autismem.
* Může být vysoce inteligentní, jen ji někdy trvá určité věci pochopit déle, protože má problémy se smyslovým zpracováním dat
* Moc se nevyzná ve verbálních instrukcích – je pro ni lepší si věci napsat či si namalovat diagram. Víte vůbec, proč je řeč pro autisty tak složitá?

Třetí sloupec: Emocionální, psychické vlastnosti

* Emočně nevyspělá a přecitlivělá
* Často cítí strach a úzkost. Návaly úzkosti nejsou nic příjemného.
* Více mluví o svých pocitech než muži s AS
* Má problémy zpracovávat smyslové vjemy, často se pak její smysly přebouří, problémy má se zvuky, světly, chutěmi a doteky, narozdíl od mužů nemá takové problémy například s vnímáním textury jídla. Takové smyslové přebouření může způsobit meltdown.
* Může být náladová a mívat depresivní období, je možné, že byla někdy diagnostikována jako maniodepresivní či bipolární a na AS se nepřišlo
* Je možné, že dostala spoustu různých léků na spoustu svých problémů. Je na léčiva však často přecitlivělá, nerada používá chemikálie ve vztahu k jejímu tělu
*9 z 10 žen mívá často problémy gastrointestinálního charakteru(např. reflux, žaludeční vředy…)
* Uklidňuje se, když je rozčilená – houpe se, brouká si, poskakuje, poklepává prsty…
* Stejně tělesně projevuje i radost – skáče, zpívá si, tancuje, tleská.. Obojímu se říká stimming.
* I na veřejnosti může mít záchvaty – pláče nebo vzteku, často právě kvůli problémům se smysly, vyvolat je můžou zdánlivě nedůležité věci, častým spouštěčem bývá i  například hlad
* Nesnáší nespravedlnost a nesnáší, když je nepochopená, to ji může rozčílit
* Má sklony k mutismu(=nemluvit), když je rozčilená, nebo po záchvatu. Narozdíl od mužů s AS tolik nekoktá, ale když je naštvaná nebo smutná, může mít nepříjemný nebo monotonní hlas.

Čtvrtý sloupec: sociální aspekty a vztahy

* Její slova a činy druzí mnohdy nechápou
* Často ji druzí vidí(hlavně při prvním dojmu) jako chladnou a egoistickou, nepříliš přátelskou
* Někdy mluví mimo téma, někdy nemluví vůbec, při povídání o jejich zájmech se může tak rozpálit, že ani neví, že už to ostatní kolem ní nezajímá
* Může být hodně plachá či málomluvná
* Stejně jako muž se při příliš intenzivním a dlouhém sociálním kontaktu může zhroutit, ale v malých dávkách socializace je obecně lepší žena s AS než muž. Dokonce může vypadat, že se ve společnosti pohybuje bez problémů(zvlášt při těchto krátkých socializačních aktech), ale je to opravdu jen zdání a naučené ,,představení“
* Nechodí moc ven. A když, tak třeba s partnerem nebo dětmi, pokud je má.
* Nemá moc holčičích kamarádek a nedělá takové typické holčičí věci, jako je nakupování nebo holčičí párty s přespáním
* Má blízké přátele ve škole, ale ty často ztrácí, když školu opustí nebo je dospělá
* Může nebo nemusí chtít vztah. Může si vybrat život v celibátu, když si vybere partnera, bere vztah s ním velice vážně. Samozřejmě i autistky mohou mít manžele a partnerské vztahy.
* Kvůli jejím specifickým smyslům sex buď miluje, nebo nesnáší
* Pokud se jí někdo líbí, dává to najevo podivným způsobem – neustále mu píše, téměř jej pronásleduje – neuvědomuje si sociální role. Toto se změní s věkem
* Často dává přednost společnosti zvířat(ale ne ve všech případech)

Druhá tabulka na této stránce je prakticky to samé v bledě modrém, jen je zaměřena přímo na body, ve kterých se žena s AS liší od muže s AS.

Barevný abstraktní obrázek s mnoha černými a bílými detaily. Uprostřed je tvar podobný ostře řezané kytaře.