Barevný abstraktní obrázek s mnoha černými a bílými detaily. Uprostřed je tvar podobný ostře řezané kytaře.

Další seznam vlastností žen s Aspergerovým syndromem

Dnes sem přeložím další seznam vlastností, který jsem našla na
http://taniaannmarshall.wordpress.com/2013/03/26/moving-towards-a-female-profile-the-unique-characteristics-abilities-and-talents-of-asperwomen-adult-women-with-asperger-syndrome/
Opět, neslouží k přesnému zaškatulkování ani jako diagnostický nástroj – je to zkrátka jen soupis vlastností, s kterými se setkala autorka při osobním kontaktu s mnoha autistickými ženami.

1. Kognitivní a intelektuální schopnosti

 • Často mívá průměrnou až vysokou inteligenci, často(ale ne vždycky!) s velkými rozdíly mezi verbálním vyjadřováním a myšlením, pomaleji zpracovává data a/nebo má nižší paměť, s kterou pracuje, může mít poruchy učení(dyskalkulie, dyslexie)
 • Má lepší dlouhodobou paměť
 • Může mít horší krátkodobou paměť
 • Je možné, že na univerzitě může potřebovat ,,academic accomodations“(psychiatrická pomoc pro studující na vš)
 • Má zajímavý profil učení, má spoustu silných předností a slabin, rozdílně se učí různé věci
 • Může ustrnout v rigidním negativním myšlení nebo vše vidět černobíle

2. Vzdělání a život na univerzitě

 • Je možné, že odešla ze střední a pak se vrátila, nebo musela opakovat ročník. Může mít nedokončený titul, ale může i úspěšně dokončit VŠ, může mít klidně i doktorát. Některým však trvá získání titulů trochu dýl než jejich vrstevníkům. Nemusí to však být pravidlem, mnoho Aspergerů dokončí vysokou školu za standardní čas.
 • Některé ženy se zapisují do kurzů na VŠ, nebo mění obory, aby následně vše zase změnily, protože je toho na ně moc. Často odkládají zkoušky, protože nechodily na přednášky.
 • Během univerzity navštíví mnoho doktorů bez nějaého signifikantního zlepšení
 • Má problémy mít tolik lekcí jako její vrstevníci(no, z vlastní zkušenosti: je fakt, že je pro mě hrozné, že musím třeba pokaždé odejít z domu, pak se třeba hodina protáhne a já domů dorazím později, než chci a potřebuju, cesta MHD….to ,,kolem“ je horší než ty hodiny samotné, ale je fakt, že když je toho na mě moc, zabedním se na přednášce na počítači. Ale pak nemám problém se to doučit, když si odpočinu.)
 • Může se snadno ztratit, přicházet pozdě/nebo naopak příliš brzo na hodiny nebo zkoušky

3. Práce a kariéra

 • Často je baví profese, kde jde o pomáhání druhým nebo práce se zvířaty nebo umění. V tom, co si vyberou, bývají často expertky. Znám spoustu Aspiežen, které jsou velice schopné v oblastech umění, zpěvaček, hereček, básnířek, učitelek, psycholožek, psychiatriček, konzultující speciální potřeby druhých, trenérky koní, doktorek, vědkyň, účetních, autorek, pracujících s dětmi, modelek, komediantek, počítačových specialistek, pracujících se zvířaty např. v zoo, profesorky na univerzitě, sestřičky, média, bavičky a fotografky. Často nás autistky svou volbou práce překvapí.
 • Občas nejde do práce-vezme si volno-kvůli sociálnímu ,,předávkování“
 • Mívá problém s meetingy v práci, obědovými pauzami, večírky
 • Vymýšlí si důvody, proč nemůže jít na věčírek-oběd-meeting..
 • Jako mladší dospělý má často problém si práci udržet, často je střídá, protože se neshodne s kolegy
 • Velice pilná pracovnice
 • Může být ve stresu, když toho má udělat hodně za krátkou dobu
 • Může být frustrována, když po ní lidé chtějí více věcí najednou
 • Velice silně se snaží nezapomínat a nedělat chyby
 • Velice silně se snaží uspokojit druhé
 • Hodně z nich pálí mosty(odejdou ze zaměstnání a s nikým se nerozloučí, neudržují dál kontakty s těmi v práci..)

4. Sociální aspekty a přátelství

 • Má nejradši konverzace ,,mezi čtyřma očima“, má pár velice blízkých přátel
 • Potřebuje si od svých vrstevníků, kolegů, známých…odpočinout po kontaktu s nimi
 • Při práci ve skupinách může pociťovat stres a úzkost. Jak pomoci autistům při úzkosti?
 • Velice ráda se účastní konverzace o tom, co ji zajímá a baví
 • Nesnáší zdvořilostní konverzace, pomluvy, lži, nemá ráda bezúčelnou konverzaci(i když některé ženy se jí učastní samy a dobrovolně)
 • Často mohla být šikanována, odmítána a nezapadat mezi své vrstevníky, pokud ovšem neměla přátele sobě podobné už od dětství(jako já!)
 • Nesnáší lži, ale někdy může i sama lhát
 • Umí se socializovat, ale nejde jí to dlouho v kuse. Často má ,,společenskou kocovinu“, když se socializuje příliš dlouho. Tahle kocovina může trvat hodiny až dny.
 • Nesnáší konflikty, argumenty, křičení, bitky, války
 • Má problémy s asertivitou, požádáním o pomoc, udělat si hranice
 • Někdy i potřebuje pít(alkohol), aby se lépe socializovala
 • Může mít post-traumatický stres často z nepochopení, špatné diagnozy, špatných léků, špatného zacházení
 • Různé problémy se socializováním – může být úplně skvělá v konverzaci jeden na jednoho nebo prezentaci před skupinou, ale má problémy s prací ve skupinkách
 • Může zjistit, že se nachází ve společenské situaci, kde vůbec být nechce, ale neví, jak má odejít, zbavit se toho
 • Často bývá druhými využívána, i když se jí vysvětlí, že by neměla. Často bývá obětí v partnerských vztazích.
 • Často se nudí třeba na párty nebo mezi lidmi, neví, jak se vhodně chovat
 • Řekne, že přijde na nějakou párty nebo večírek, a pak vymýšlí důvody, proč se nemůže zúčastnit, často však zůstává doma a třeba si čte
 • Raději dělá to, co ji baví, než aby se socializovala
 • Může být  ,,černou ovcí rodiny“
 • Druzí ji často vidí jako excentrickou, zvláštní, podivnou
 • Buď se cítí tak, že se musí chovat určitým způsobem, aby zapadla, nebo je jí to úplně jedno a vůbec se o to nesnaží
 • Kopíruje, napodobuje, chová se nějak podle ostatních, aby zapadla a druzí ji měli rádi
 • Snaží se lidem vyhovět, ale pálí mosty – zničehonic se přestane s lidmi bavit, když už  je toho ,,příliš“, protože mají problém s konflikty
 • Ženy jsou lepší než muži v maskování svého AS ve společnosti. V neznámém prostředí však můžou mít problém i ony.
 • Může být vnímána jako samotář, může mít spoustu známých, ale ne přátel

5. Komunikace

 • Má problémy komunikovat své myšlenky a pocity ve slovech druhým lidem, zvlášť, když je nervozní, úzkostná. Často jí jde mnohem lépe třeba o svých pocitech psát.
 • Nerada se ptá druhých o pomoc, neví jak, nechce, nebo toho není schopná
 • Může být taková pasivní, neumí si udělat asertivně a zdravě hranice. Když jí však dopřejete čas a prostor, najde své sebevědomí.
 • Často druhé naštve, když řekne, co si myslí, i když je vůbec naštvat nechce
 • Může poukazovat na chyby druhých
 • Moc se zaměřuje na detail a podává moc informací, což může druhé lidi nudit
 • Jako mladší se může často ptát na otázky, které není vhodné diskutovat veřejně
 • Má zvláštní hlas(může být monotonní, dětský…)
 • Má tendenci si brát vše doslovně a některé věci ve sdělení si neuvědomí
 • Může mluvit příliš nahlas nebo potichu a neuvědomovat si to
 • Často je překvapená, když jí druzí řeknou, že se chová hrubě a neslušně
 • Má slabé pragmatické jazykové shcopnosti

  6. Fyziologie a neurologie
 • Vysoce senzitivní. Někdy se nemůže ani dívat na zprávy, poslouchat rádio, číst noviny, koukat se na násilné filmy, koukat na nemocná zvířata nebo na ubližování zvířarům, násilí, války, traumata, jsou senzitivní na emoce a emoční atmosféru prostředí, má silnou intuici, někdy až šestý smysl a ,,nadpřirozené“ schopnosti
 • Je hodně citlivá v některých smyslech, může být přecitlivělá na zvuky, zrakové vjemy, pohyb, chuť, dotek, vůni, balanci, intuici. Může být přecitlivělá na bolest nebo mít vysoký práh bolesti. Může si všímat toho, jak jídlo chutná nebo je cítit a jedno z toho  je důležitější než druhé. Může být nemotorná a nezkoordinovaná. Může nesnášet hlasité zvuky a silná světla, určité textury látek a oblečení, nesnáší sirény, lidi, co stojí za ní…atd. Má problémy s dětmi, protože vydávají hlasité zvuky jako pláč a křičení. Hodně důležité je pro ni, jak se v oblečení cítí, než jak to oblečení vypadá. Někdy se potřebuje izolovat, když má přebouřené smysly. Netoleruje zvuky, světla, atd., která nemá ráda.
 • Nebývá ráda objímána, mazlena, držena(,,nesnáším objímání, pokud to ovšem není má volba, pak mi nevadí)
 • Může být naštvaná nebo ve stresu, když má jít na známé místo cestou, kudy obvykle nechodí
 • Věci, které by měly být bolestivé, nejsou(mívá škrábance, o kterých ani neví, jak je získala, kvůli své nemotornosti)
 • V sociálních situacích je snadno zaplavena všemi podněty, chce ustoupit mimo dění, – takže jde na nějaké tiché místo na párty, hraje si s dětmi nebo zvířaty…
 • Když má hodně hlad, tak už se nedokáže soustředit a není v klidu
 • Všímá si a užívá si jemných chutí, vůní, uměleckých děl, hudby..
 • Dle nových výzkumů má zvětšenou amygdalu-zjištěno skenováním mozku – silnější emoce, intenzivnější – i třeba ona úzkost, strach
 • Může mít problémy se zpracováním sluchových dat
 • Může mít Irlenský syndrom
 • Může skřípat zuby(z nervozity a úzkosti)
 • Může mít OCD nebo ocd vlastnosti. Existují navíc i různé druhy OCD.
 • Může mít jeden nebo více ze sedmi typů ADHD
 • Často má problémy s vykonáváním funkcí – proto plánování, organizace, časový rozvrh
 • Může se houpat, poskakovat, namotávat si vlasy, hladit něco jemného – k uklidnění. Takovému chování se říká stimming a je naprosto nezávadné.
 • Může být velice senzitivní na léky, kofein a alkohol
 • Může mít problémy se střevy, netoleranci kaseinu a glutenu a obilnin
 • Může mít problémy se spánkem, často chodí spát pozdě
 • Může mít dyspraxii. Problémy s jemnou i hrubou motorikou se dají vylepšovat.
 • Může mít určité tiky – pročišťování hrdla, kašlání,

7. Vzhled

 • Často se obléká jinak než její vrstevníci, excentricky, nebo volí raději pohodlí než určitý vzhled
 • Může se oblíkat až příliš přehnaně pro určitou společenskou situaci
 • Může se buď hrozně snažit, aby svým oblékáním zapadla, nebo je jí to uplně jedno
 • Často se třeba vůbec neumyje nebo nedodržuje základní hygienu, protože je tak pohlcena ve svých speciálních zájmech
 • Vypadá mladší

8. Životní styl

 • Knihy, počítače, internet, zvířata, děti , příroda mohou být jejími nejlepšími přáteli. Říká se, že všechny kočky mají Aspergerův syndrom.
 • Má ráda tiché prostředí, klidné prostředí..
 • Může být hodně pobožná nebo naopak vůbec. Častý je buddhismus.
 • Ráda tráví co nejvíc času sama, se zvířaty nebo v přírodě
 • Má silný smysl pro rutinu  a má ráda opakování – každý den to samé
 • Je šťastná, když se může zabývat tím, co ji baví
 • Má vysoké priority, ví, jak si nastavit svůj život, události, akce… a naplánovat jej, aby se vyhla pohlcujícím a přebuřujícím situacím

9. Vztahy, sexualita, pohlaví

 • Může chodit s/ nebo se vdát za mnohem mladšího či staršího partnera, partnera stejného pohlaví, nevidí věk nebo pohlaví, ale je pro ni důležitá osobnost daného člověka. Vztahy s autistkou však mají svá jedinečná pravidla.
 • Může být asexuální a mít preference jiného druhu, které jsou pro ni důležitější než sex a partnerství
 • Může být hypersexuální a být fascinovaná sexem
 • Může se lišit od svých vrstevníků pohledem na sexualitu, může chtít i změnu pohlaví, něktěří jedinci chtějí změnu pohlaví, aby více ,,zapadli“
 • Je možné, že nechce žádné intimní partnerství
 • Je zde velká flexibilita v sexualitě a pohlaví. Může být heterosexuální, asexuální, bisexuální, homosexuální, trasngender..

10. Speciální zájmy

 • Zájmy mohou být třeba kariéra dané osoby, fantazie, psaní, zvířata, čtení, celebrity, jídlo, móda, šperky, makeup, tetování, symboly..
 • Je schopná se velice silně a intenzivně zaměřit na to, co ji baví, po velmi dlouhou dobu. Ani nejí, nechodí na záchod, přestává vnímat čas
 • Často nebývá zaujata tím, co přijde zajímavé jejím vrstevníkům
 • Miluje zvířata a přírodu
 • Může věci, které ji zajímají, sbírat

11. Emoce

 • Pociťuje věci velmi hluboce. Navzdory všem stereotypům – autisté mají city.
 • Ovlivňují ji nálady druhých, hlavně negativní
 • Je velice senzitivní na negativní emoce, citovou bolest
 • Hodně ji dojme umění, filmy…atd
 • Má problémy regulovat své emoce a stres
 • Je společensky a emocionálně mladší než odpovídá jejímu věku
 • Je hodně upřímná, neumí skrývat určité emoce ani v určitých situacích, někdy až naivní
 • Má silné emoce různého druhu(když se zamiluje, je to hrozně silné)
 • Může si myslet, že jedná silně emocionálně, ale navenek to tak vůbec nevypadá
 • Je často přecitlivělá a má hodně empatie
 • Většinou se dokáže vyloženě sžít třeba s nějakou postavou ve filmu či knize,
 • Je velice senzitivní ohledně věcí, které se týkají planety, zvířat, přírody, lidí, lidských práv, spravedlnosti..
 • Některé ženy jsou hodně dětské a dospívají třeba až kolem čtyřicítky

12. Osobnostní charakteristika  a vlastnosti, schopnosti

 • Je to rozená vůdkyně, nezávislá, má silnou vůli, odhodlaná a soutěživá(i sama se sebou)
 • Introvertní nebo extrovertní, obojí je možné
 • Většinou nemá moc ponětí o vlastní identitě. Má chameleonské schopnosti měnit se podle toho, kam zrovna potřebuje zapadnout. Mění kolem sebe lidi a prostředí, aby se ,,našla“.
 • Hledá pravdu, má silný smysl pro fair-play, spravedlost..
 • Je hodně kreativní a má návaly nápadů. Mnoho autistů má umělecké nadání.
 • NEmá ráda změnu, je dezorientující a stresující
 • Nemá ráda kritiku
 • Nesnáší pozorování, upřené oči, když má něco předvést
 • Mohlo jí být někdy řečeno, že toho dělá pro druhé až příliš, že se moc stará, že je přecitlivělá
 • Je perfekcionistka
 • Dává pozor na detaily
 • Její obsese a zájmy nemusí mít dlouhého trvání, střídá je, ale když si nějakýá drží, většinou s ním udělá skvělou kariéru
 • Naivita, nevinnost, věří až příliš lidem, proto ji často využívají
 • Cítí se být jiná než její vrstevníci, říká často, že je ,,jako z jiné planety“
 • Je hodně vážná, někdy až příliš v dané situaci
 • Dělá všechno velmi intenzivně
 • I během dětství mohla být přecitlivělá nebo stydlivá

13. Minulá a(nebo) současná historie jejího mentálního zdraví

 • Hodně pláče nebo plakala, aniž ví, proč
 • Mohla navštěvovat hodně terapeutů, psychologů, psychiatrů
 • Mohla zkoušet hodně léků
 • Může mít sociální fobii
 • Může mít OCD. OCD má neskutečně mnoho podob.
 • Může mít deprese a vyčerpání, aniž by věděla, proč
 • Snaží se pochopit, v čem je jiná a proč, proč není jako jiná typická žena
 • Často se AS či jiná podobná vývojová porucha objevuje i v její rodině!
 • Může dostat špatnou diagnozu bipolarity, schizofrenie..
 • Může mít silné výkyvy nálad

14. Mechanismy, jak se s věcí vypořádat

 • Je možné, že se obrátila k alkoholu, drogám, kouření, aby se vyrovnala se silnými pocity a emocemi, nebo aby zapadla do určité skupiny lidí
 • Může používat mezi lidmi jinou osobnost, aby zapadla
 • Mohla se naučit různé způsoby pro lepší vypřoádávání se s lidmi – arogance, narcismus
 • Používá imitaci, sociální echolálii-opakuje, co kde slyší, aby zapadla
 • Potřebuje tiché a tmavé místo, aby se vypořádala se svými smyslovými vjemy
 • Mohla si vypěstovat sama určitou osobnostní poruchu, aby se s AS vypořádala

15. Šestý smysl, intuice, psychoschopnosti

 • Dokáže cítit emoce druhých
 • ,,Ví“ nebo chápe určité věci zničehonic, aniž by věděla, jak
 • Může být profi psychik nebo médium
 • Je empatická

16. Unikátní schopnosti a silné stránky

 • Inteligence, hledá znalosti a miluje učení
 • Zvládne se naučit všechno, co se rozhodne naučit
 • Má silnou vůli, je nezávislá a odhodlaná
 • Perfekcionistka
 • Má skvělou dlouhodobou paměť, fotografickou paměť
 • Skvělý smysl pro humor. Autisté mají často netradiční smysl pro humor – já miluju absurdní humor.
 • Umí dobře fungovat i v krizi(protože si to naplánuje, co dělat)
 • Hluboká reflexivní myslitelka
 • Zvládne si projít krizí a začít uplně odznovu
 • Dává pozor na detail
 • Je skvělá v komunikaci jeden na jednoho nebo při prezentaci určité věci skupině lidí
 • Jsou spíš filosofky než profesorky, ale můžou být obojí
 • Učí se z toho, co vidí
 • Je velmi intuitivní
 • Nadaná v oblasti umění, hudby, psaní, jazyků..

Dále už se vše  víceméně opakuje. Je to příliš dlouhý seznam, já už v průběhu vynechávala věci, nebo respektive jsem se snažila vynechávat, které už jednou zazněly. Nicméně myslím, že pro dokreslení to dobře stačí.

Barevný abstraktní obrázek s mnoha černými a bílými detaily. Uprostřed je tvar podobný ostře řezané kytaře.