Akvarelová malba vlašských ořechů na červenožlutém pozadí.

Jak hovořit s autistickým dítětem (a klidně i s dospělým člověkem s Aspergerovým syndromem!)

Rozhodla jsem se pokračovat v řadě „praktických“ článků a přináším vám další článek, který se týká práce s dítětem.s autismem.

Jak mluvit s dítětem s autismem a Aspergerovým syndromem

Autistické děti jsou unikátní a na svět se dívají jinak než ostatní lidé. Jejich odlišnosti jsou velmi výrazné zejména v sociální a komunikační oblasti. Někdy se zdá, že děti s autismem mají vlastní jazyk, systém, který jim funguje. Pokud znáte dítě, které bylo diagnostikováno s autismem, je důležité, abyste se naučili mluvit jejich jazykem, abyste s nimi komunikovali a přistupovali k nim správně. Efektivní komunikace s dítětem s autismem

Mluvte o jejich zájmech. Jakmile zjistíte, co dítě zajímá, bude mnohem jednodušší navázat konverzaci. Když diskutujete o něčem, co je zajímá, mnohem snadněji se otevřou. Základem pro dobrou konverzaci je naladit se na stejnou vlnu. Když třeba vašeho syna zajímají auta, můžete používat toto téma jako dobrý otvírák konverzace. 2 Zkraťte vaše věty, pokud mluvíte s mladším dítětem nebo s někým, kdo příliš dobře nezpracovává mluvené slovo. Pokud mluvíte s dítětem s autismem v kratších větách, možná informace zpracují efektivněji. To záleží na dítěti. Některé děti s autismem zvládají dobře i dlouhé věty. Nikdy nikoho nesnižujte ani se nechovejte, jako by bylo dítě jednou tak mladší. Někdy funguje jim psát zprávy, třeba „nyní jdeme jíst“. Možná vám odepíší nebo efektivněji odpoví slovně – taková komunikace je vizuální a třeba ji zpracují lépe.

Skvělým nástrojem může být právě psaná komunikace.

Namalujte obrázek. Autisté přemýšlí vizuálně a z obrázků mohou velmi těžit. Zkuste diagramy, instrukce, jednoduché obrázky. Vizuální pomoc jim může pomoci lépe pochopit, co se snažíte slovně vyjádřit, protože mnoho dětí s autismem reaguje lépe na vizuální komunikaci. Používejte vizualizace, když plánujete dítěti rozvrh.

Malujte jejich denní aktivity: jak jí snídani, jdou do školy, vrací se domů, hrají si, jdou spát a tak dále. Přidávejte slova, pokud se vaše dítě učí číst. Takto si dítě prohlédne své aktivity a navíc bude mít ve svém dni strukturu. Můžete používat i panáčky, abyste aktivity vysvětlili, ale ujistěte se, že k obyčejnému panáčkovi přidáte něco osobního, co každého člověka charakterizuje(aby dítě poznalo, o koho jde).

Třeba máte červené vlasy. Přidejte je k panáčkovi, aby dítě pochopilo, že je to „máma“.

Nechte čas na zpracování informací. Možná budete dělat v konverzaci častěji pauzy. Je důležité dát dítěti čas, aby zpracovalo informace, které zrovna dostalo. Buďte trpěliví a ujistěte se, že na ně nespěcháte: nechte je informace zpracovat a odpovědět, jak je třeba. Pokud vám neodpoví na první otázku, neptejte se hned na další. To by je mohlo zmást. Nezapomínejte, že jde o zpracovávání informací, ne o inteligenci! Velmi inteligentní lidé mohou mít také problémy se zpracováním mluvených slov, takže automaticky nededukujte, že dítě nemá žádný intelekt.

Buďte lingvisticky konzistentní. Každý, kdo mluví nějakým jazykem, si uvědomuje, že existuje mnoho různých frází a způsobů, jak něco říci. Přestože myslíte pokaždé to samé, můžete používat jiná slova. Autistické děti s tímto mohou mít problém, tak se snažte udržet si stejnou volbu slov. Stejnost a konzistentnost těmto dětem pomáhá. Nezapomínejte, že je nemožné udržet perfektní konzistentnost, a není důvod vyvádět a stresovat se, když nepoužijete stejnou frázi úplně pokaždé.

Buďte citliví a neberte si ticho osobně. Vaše dítě s vámi možná nebude chtít mluvit vůbec, ale nesmíte si to brát osobně. Chovejte se k němu citlivě, respektujte jeho hranice a vyjasněte mu, že jste tu vždy pro něj, když vás bude potřebovat. Nikdy nevíte určitě, proč je dítě potichu. Mohl vám vypršet čas na konverzaci, může být nepříjemné prostředí, nebo dítě myslí na něco jiného. Základem je respektovat pocity a hranice vašeho dítěte, pokud chcete, aby se vám otevřelo.

Pokud se s vaším dítětem snaží mluvit někdo další, může si myslet, že je vaše dítě nesociální nebo je nemá rádo. Ani jedno z toho nebude pravda. Každopádně zajistěte, aby byli citliví k vašemu dítěti.

Začínejte konverzace nějakým tvrzením. Autistické děti neodpovídají snadno na otázky typu ,,jak se máš“, to jim může připadat zahlcující. Sesbírat myšlenky do vět může autistům zabrat čas, takže začněte s něčím, co na ně tolik netlačí, aby jim došlo, že v konverzaci nemůžou selhat. Doplnit a pomoci sestavit hračku může být začátkem konverzace.

Něco jen okomentujte a sledujte, jestli odpoví. Začněte hovořit o něčem, co je zajímá. Starší děti už možná mají vyvinuté scénáře, podle kterých jedou, když jim položíte otázku.“Jak se máš?“ a odpoví vám automaticky „dobře“. Začít konverzaci otázkou nemusí být stresující, pokud má na ni dítě připravenou podobnou odpověď.

Nevylučujte je. Možná se namane spoustu příležitostí, kdy se vaše dítě bude chtít něčeho účastnit, ale bude mít problémy. Uvědomujte si jejich přítomnost a zahrnujte je do dění. I když neodpovídají, je důležité se snažit a ukázat mu, že to jde. Může to pro ně mnoho znamenat.

Mluvte s dítětem ve vhodnou chvíli. Vyberte si čas, kdy je vaše dítě v pohodě, abyste si popovídali. Když jsou odpočatí, mnohem lépe odpovídají na to, co říkáte. Také si vyberte prostředí, kde se toho zase tolik neděje, protože příliš mnoho stimulů může vaše dítě také rozhodit.

Mluvte doslovně. Autistické děti mohou mít problémy s metaforami a figurami v řeči. Mají problémy chápat sarkasmus, idiomy a humor. Ujistěte se, že jste doslovní a konkrétní, aby pro ně bylo jednodušší vás chápat. Můžete jim do života přidávat postupně i metafory a vysvětlovat je, když budou připravení.

Podpora dalších oblastí v životě vašeho dítěte Věnujte se rozvoji vašeho dítěte a terapiím. Nezapomínejte dítě pozývat do konverzací, když je to vhodné. Je velmi důležité nezapomínat, že vaše dítě zpracovává informace jinak, neočekávejte, že bude komunikovat stejně jako ostatní děti. Neizolujte je kvůli tomu, spíše je zapojujte a podporujte.

Naučte je různé dovednosti jako třeba oční kontakt. Naučte vaše dítě jiné způsoby pozitivní sociální interakce tím, že jim půjdete příkladem. Naučte je, jak je důležitý oční kontakt, a buďte velmi trpěliví a citliví. Najděte způsoby, jak zpracovat složitější dovednosti. Třeba spousta autistů má problémy mluvit a poslouchat, když mají navázat oční kontakt. Dítě s autismem se raději dívá někomu na bradu, na obočí,takto to lze zaonačit, aby vypadalo, že se jedná o oční kontakt.

Vysvětlete tyto tipy i učitelům a lidem, kteří se o vaše dítě starají. Ujistěte se, že lidé, kteří jsou běžně s vaším dítětem v kontaktu, rozumí této diagnoze – tak velmi pomůžete vývoji vašeho dítěte. Zapojte i školu, protože je důležité, aby byly pokusy a komunikační cvičení konzistentní.

Uvědomte si, že mají odlišný náhled na svět Autisté zkrátka neinterpretují svět tak, jako neurotypikové. Když mají problémy věci interpretovat, může být pro ně složité mluvit, poslouchat a chápat. Nicméně autističtí lidé přináší úplně nový pohled a perspektivu. Možná mají problémy rozumět mluvenému slovu a komunikují raději skrze psaní. Potom vás může překvapit, jaké úžasné romány nebo zajímavé články tito lidé píší, a jak tyto díla pomáhají udělat svět lepším místem.

Pochopte, že nezájem nemyslí osobně. Autistické děti se zaměřují na jejich vášně, méně je zajímá běžná konverzace. To není kvůli tomu, že by vás neměly rády, ale protože je nezajímá dané téma. Některé děti nemusí vůbec zajímat, co říkáte.

Uvědomte si, že autistické dítě nemusí vše v konverzaci pochytit. Autističtí lidé nechápou, že se chovají nezdvořile, neuvědomí si, že jste smutní, nebo jim nedojde, že s nimi chcete mluvit. Pokud si myslíte, že o něco přišli, řekněte jim přímo, o co jde, a pomožte jim s danou informací.

Vemte v potaz, že autistické děti neví, jak se zapojit. I když se zapojit chtějí, není neobvyklé, že dítěti chybí sociální dovednosti k tomu, aby se zapojilo. Možná potřebují naučit třeba to, jak konverzaci můžeme začít. Jsou společenští svým vlastním způsobem, ale vy musíte zjistit, jak je efektivněji zapojit.

Některé autistické děti mají omezené verbální schopnosti.. To neznamená, že se nedokáží učit, naopak mnoho autistů se učí velmi dobře a rychle. Jen jde o to, jak se vy naučíte jejich jazyk. Během tohoto procesu si musíte uvědomit, že jejich potřeby jsou unikátní, a nesnižovat je.