Barevný abstraktní obrázek s mnoha černými a bílými detaily. Uprostřed je tvar podobný ostře řezané kytaře.

Proč je důležité diagnostikovat Aspergerův syndrom i u dospělých?

Můj aspergerovský kamarád Braňo mě poprosil, jestli bych sem nepřeložila tento článek – takže tímto mu ještě jednou děkuji, že ho našel,  a jdeme na věc. Článek je ze stránky sacramentopsychology.com .

Vyrůstat s nediagnostikovaným AS může být pro mnoho jedinců traumatizující. Pro spoustu lidí může být diagnoza a z ní vyplývající upravené vzdělávání velikou pomocí a příjemnou zkušeností.
Správná diagnoza srovná potíže dospělých do laťky, dospělí také pochopí, proč mají celý život nějaké potíže. Lidé s AS si často vyvinou negativní náhled na sebe samé a říkají o sobě, že jsou ,,divní“, ,,šílení“, nebo i ,,porouchaní“.
Správná diagnoza a vhodná terapie může dospělým pomoci s jejich sebevědomím, pracovním výkonem, sociální kompetencí a přístupem ke vzdělávání. Je však nutné dávat pozor – u žen se na diagnozu autismu dost dlouho nemusí vůbec přijít.

Co je typické pro AS chování?
AS ovlivňuje každého trošku jinak. Ti středně až vysokofunkční často fungují bez povšimnutí, dost pravděpodobně mají partnera a děti a také umí skrývat své potíže před lidmi mimo rodinu.
Jiní lidi zase mají větší potíže se společností a komunikací, kdy je pak problém už vůbec se samostatným žitím. Bez podpory rodiny a dohledu profesionálů, kteří AS rozumí, je možné, že se tito jedinci ponoří do izolace a chronických problémů se zaměstnáním.
Jedinec s AS může vykazovat stupně většiny nebo spousty z následujících symptomů:

Problémy se socializací, třeba nesprávné přístupy k situaci
Problémy si uvědomit, kdy ostatní mají potíže a potřebují pomoci(já bych řekla, že to si i uvědomují, spíš neví, jak SPRÁVNĚ zareagovat. Třeba vím, že když brečí moje kamarádka, můžu jí říct nějaké věty, ale platí to samé u člověka, kterého neznám tak dobře? Existuje i mnoho dalších seznamů, kde naleznete autistické symptomy.)
Problémy rozpoznávat emoce, pocity a myšlenky druhých
Neschopnost podívat se na problém z úhlu druhého člověka
Menší zájem o přátelství
Problémy se všemi aspekty komunikace
Problémy v pochopení významu a sociálního vyvozování
Problémy se změnami
Rigidní odmítání novostí, velká potřeba rutiny
Obsese
Úzký okruh zájmů
Příliš citlivý ke zvuků, vůním, pachům, pohledům
Problémy s koordinací
Normální nebo nadprůměrné IQ
Problémy se vyrovnávat s vlastními negativními pocity, hlavně úzkostí, vztekem a depresí

Dospělí s AS mohou být také náchylní k různým psychologickým obtížím. Často jsou tyto obtíže výsledkem boje s AS, stejně jako stresem, vztekem, zmatením, úzkostí, strachem.
Tyto potíže jsou často dezinterpretovány, špatně diagnostikovány a pochopeny, zvláště když AS není diagnostikován nebo správně pochopen.
Často se k nediagnostikovanému AS(nebo problémy s ním, nepochopenými) může přidružit

Výbuchy vzteku(fyzická nebo slovní agrese, slovní vyhrožování)
Nepokoj, rozruch
Nárůst obsesivních nebo opakujících se aktivit, myšlenek, řečí
Špatná nálada nebo deprese
Apatie, neaktivita
Bizarní myšlení nebo chování

Taky je časté, že dospělí lidé s AS s problémy mohou mít potíže ve větších oblastech života, jako rodina, přátelství, finance, zdraví, pracovní místo. Příklady:

Problém si udržet vážný vztah
Partneři nebo manželé/ky si mohou stěžovat na nedostatek intimností
Děti se cítí vzdálenější od svých AS rodičů
Konec přátelství, protože nejsou nikam zváni nebo jim není věnována pozornost
Nepochopení, proč je partner nebo kamarádi frustrováni
Málo aktivního zájmu o peníze či zdraví
Pořád pracuje na nějakém místě, i když má ,,na víc“, nebo nepracuje
Pořád mění práce kvůli ,,nudy“, nedostatku stimulace nebo problémy mezi lidmi

Je to smutné, ale psychiatři, kteří AS příliš nerozumí, se často zaměří na povrchové symptomy a chování a pak dají jedinci nesprávnou diagnozu. Často jsou to tyto diagnozy:

Poruchy osobnosti
Psychozy
Bipolární porucha
Obsesivně-kompulzivní porucha
Porucha nálady

Jak by se mělo přistupovat k AS?

Jak přesně diagnózu získat? Řešení situace je pro každého jedince s AS jiné a bude záviset na povaze, zájmech, okolnostech a zkušenostech. Abychom nalezli správný přístup k potížím, je nutné pochopit, proč vznikají. Většinu času mají lidé s AS problémy proto, že dochází ke komplexní interakci mezi vnitřní charakteristikou AS v jedinci a vnějšími faktory vztahující se k životním událostem a zkušenostem, dospělosti, nezávislosti a očekáváním.
Externí faktory mohou obsahovat:

To, že nemá diagnozu nebo vysvětlení
Nemá přístup k informacím o AS
Nemá přístup k ostatním s AS
Ztráta rutiny, struktury, životního plánu
Nárůst nezávislosti
Kumulace neúspěšných zkušeností
Málo podpory. Dospělí lidé s autismem mohou neustále zlepšovat své schopnosti a dovednosti.
Zvýšená potřeba vnitřní motivace, čím je člověk starší
Zvýšené pochopení svých odlišností a limitů
Zvětšené rozdíly mezi intelektuálními schopnostmi a sociálními schopnostmi

Vnitřní faktory, které dělají AS náchylnějšími k stresu a vývoji dalších problémů, jsou tyto:

Snížení vnitřní motivace
Rigidní způsoby myšlení
Pořád myslí na negativní, obsesivní věci
Malý náhled do vlastních potíží
Špatné vyrovnávání se s problémy
Nízká tolerance stresu, vzteku
Špatná sebeidentita, sebepochopení

Abychom se potížím vyhli, je třeba se zaměřit na hlubší faktory, které jsou u každého jiné. Cílem však je, aby každý měl:

Diagnozu a vysvětlení
Podporu a pochopení AS
Vysvětlení a vzdělání druhých(zaměstnavatelů,…)
Relevantní denní rutina
Plány a cíle
Konkrétní strategie, jak se vyhnout uzkosti a zmírnit uzkost
Podpora, jak zvýšit toleranci, pomoc, jak vymyslet strategie pro potýkání se s problémy
Možnosti a zkušenosti, jak zvýšit sebevědomí

Zvýšit nebo podpořit:

Denní rutinu  a strukturu
Plánování cílů a dosahování cílů
Cvičení
Stimulující aktivity
Strukturovaná práce ve skupině

Abychom zmírnili:
Stres
Úzkost
Tlak
Nudu
Izolaci

Výše zmíněných cílů nejlépe dosáhneme, když jedinec s AS opravdu chce a snaží se jich dosáhnout, a když ostatní chválí jeho snahu. Když ostatní, jako třeba členové rodiny, profesionálové, zaměstnanci, kolegové a přátelé AS pochopí, je mnohem větší šance na úspěch.