Moderní lehký portrét ve žlutočernobílých barvách. Na obrázku je žena, která má ostřejší rysy a spoustu oranžových vlasů.

Spoustu dívek nedostane diagnózu za použití běžných AS diagnostických testů

Zdroj: https://sfari.org/news-and-opinion/news/2011/diagnostic-tests-for-autism-may-miss-many-girls

Ve studii uveřejněné dříve v tomto měsíci v Research in Developmental Disabilities se dozvídáme, že symptomy Aspergerova syndromu se u dívek projevují trochu jinak než u chlapců. Konkrétně tato studie a záplava dalších studií nám předkládá zjištění, že s testy, které jsou dnes běžně dostupné pro diagnostiku Aspergerova syndromu, bývají vysokofunkčnější dívky diagnostikovány buď později, nebo se jim podaří se diagnóze vyhnout úplně.
V této nové studii švédští vědci zjistili, že 18 nových otázek v dotazníku ohledně AS vedlo k naprosto odlišným odpovědím chlapců školního věku od dívek s AS. Tato studie je však raritou – rozdíly týkající se pohlaví v autismu nejsou tak úplně prozkoumány, jelikož dívky bývají často vynechávány z různých průzkumů – nebo se jich zúčastní jen pár. A i když se zúčastní, tak existuje jen velice málo studií, které by se zaměřovaly přímo na rozdíly mezi pohlavími a jejich projevy.
Autismus převládá zhruba čtyřnásobně u chlapců než u děvčat. Vysokofunčních chlapců se dokonce udává být dokonce osmkrát více než děvčat. Existují různé způsoby, jak taková čísla vysvětlit – studie z oblasti genetiky nám ukazují, že děvčata jsou určitým způsobem chráněna před vzácnými genetickými variacemi, které způsobují autismus u chlapců. Děvčata, která mají autismus, mají větší mezery v DNA a častější duplikace DNA a často i horší příznaky. Existuje tedy i studie o tom, že autismus se vyvíjí dávno před narozením.
Problémy s děvčaty:
Někteří vědci dokonce tvrdí, že autismus je verze extrémně mužského mozku – přehnané a zveličované vlastnosti, které mohou vzniknout ještě v děloze, kdy je plod vystaven velkému množství testosteronu. Ale ostatní říkají, že tato čísla jsou tak vysoká proto, že nástroje k diagnostice zkrátka nejsou určeny a nastaveny pro děvčata.
,,Většina z těchto nástrojů je vytvořena na základě dřívějších zkoumání dětí s autismem, kdy drtivou většinu zkoumaných tvořili chlapci“říká Somer Bishop,… ,,protože symptomy u dívek jsou často odlišné. Myslím, že hodně, hodně chytré dívky často diagnoze uniknou a nikdo si jich nevšimne. Děvčata mají většinou jemnější problémy.“ Existuje už i několik tabulek, které mají ženské symptomy autismu popsané.
Bishop pracoval-a? s Catherine Lord, která vymyslela zlatý standartní diagnostický test, aby vymysleli krátký screeningový test autismu. Huerta říká, že rodiče dívek často tvrdí, že otázky neberou v potaz, co je zvláštního nebo abnormálního na způsobu, jakým si jejich děti hrají.
Narozdíl od stereotypního náhledu na chlapce se totiž dívky rády angažují v imaginativní hře. Někdy až obsesivně. ,,Moc nečekáte, že dítě s autismem bude šíleně zabrané do hry s panenkou,“ říká Bishop.
Stejně tak dívka s poruchou může zaujmout společnost, může být i motivovaná, ale moc ji nejde si získat přátele jejího věku. ,,Často se nám ozývají rodiny, které tak nějak ví, že je něco špatně nebo jinak ve vývoji jejich dítěte, ale neví, proč je to pro jejich dcery tak těžké,“ říká Huerta.
Pár studií už nám začíná ukazovat rozdíly mezi vysokofunkčnějšími AS dívkami a chlapci, ale výsledky bývají smíšené. Například švédská studie zjistila, že rodiče dívky častěji říkají, že jejich dcera si raději hraje s mladšími dětmi než rodiče chlapců. Rodiče chlapců zase říkají,že jejich syn nemá nejlepšího kamaráda nebo jej jeho přátelé vnímají jako,,malého profesora“.
Rozdíly jsou jemné, ale můžou ukazovat na to, že dívky s AS mají větší chuť a schopnost se socializovat. I když se třeba nedokáží úplně shodnout se svými vrstevníky, s mladšími dětmi si hrají bez problémů, dokonce vymýšlejí, jak bude hra probíhat.
Dívky se také dokáží vyhýbat povinnostem lépe než chlapci. V jiných studiích se ukazuje, že lidé s autismem se rádi vyhýbají žádostem druhých lidí proto, že často to nejsou oni, kdo mají věci pod kontrolou. Dívky spíše tyto věci ignorují než aby na ně reagovaly agresivně jako chlapci.
Celkově se zjistilo, že šest ze šestnácti tázek v bývalém testu bylo vyloženě spíše klučičích než mířených na dívky.
Protože jejich symptomy nejsou tolik výrazné a je složitější je poznat jako autistické vlastnosti, dívky bývají diagnostikovány později nebo vůbec. Dívky s AS bývají diagnostikovány nejčastěji kolem desíti let, o dva roky později než chlapci. Byl  proveden i speciální holandský test  2000 lidí s autismem, kde bylo 400 žen, od narození do věku 85 let, za malé děti odpovídali jejich rodiče – ale kdykoliv to bylo možné, odpovídal sám člověk s autismem.
Většina starších žen nebyla diagnostikována až do dospělosti. Nebyly diagnostikovány, dokud nebyla rozšířena kritéria v novém testu DSMIV. Co vidíme teď u Aspergera je to samé, jako před dvaceti lety u autismu – taky byl chápán jako výhradně mužská záležitost. Celá záležitost je kruhová, testy cílené na chlapce diagnostikují mnohem více chlapců a ti jsou pak opět používáni do nových studií jako hlavní subjekty. …